ثبت نام

جستجوی دانش آموخته


در صورت بروز اشکال حین ثبت نام از طریق این فرم به ما اطلاع دهید.

  • برای جستجو کافیست بخشی از نام و نام خانوادگی خود را وارد کنید. در صورتی که جستجو موفقیت آمیز نبود لطفاً شماره دانشجویی یا حالات دیگر نام خانوادگیتان (مثلاً بدون پسوند یا پسوند چسبیده به نام خانوادگی) را امتحان کنید. دقت کنید که اطلاعات عددی باید با ارقام لاتین جستجو شوند.
    دانلود راهنمای ثبت‌نام:

    http://alumni.mui.ac.ir/media/django-summernote/2018-12-11/b8def017-c519-4330-b76f-feef6a899e93.docx

وارد کردن 5 حرف یا بیشتر از نام یا نام خانوادگی کافیست.
می توانید شماره دانشجوییتان را به جای نام و نام خانوادگی وارد کنید.

یکی از موارد زیر را با ارقام لاتین وارد کنید:
- شماره شناسنامه
- کد ملی

captcha