previous pauseresume next

Mentorship

آموزش پزشکی در ایران ، مشکلات فراوانی دارد ، مطمئنا شما دانش آموخته گرامی نیز در طول تحصیل خود این مشکلات را دیده اید ، یکی از این مشکلات تاکید بیش از اندازه بر بیماران بستری و تاکید کمتر بر روی بیماران سرپایی می باشد . این امر باعث می شود تا دانشجو پس از فارغ التحصیلی و در دوران طرح تجربه و مهارت لازم و کافی برای برخورد با بیماران نداشته باشد . یکی از اهداف راه اندازی این قسمت ، این مورد می باشد که اگر در مکانی کار می کنید که می توانید دانشجویی را به عنوان کارآموز بپذیرید ما از آن استقبال می کنیم. در صورت تمایل به شرکت در این برنامه لطفا فرم زیر را تکمیل نمایید. 

لطفا در این قسمت توضیح دهید که در چه روزهایی و به چه مدت میتوانید به عنوان mentor در این طرح شرکت داشته باشید.