افتخارات

برای مشاهده جزئیات افتخار روی عنوان آن کلیک کنید.


ردیف تصویر نام و نام خانوادگی عنوان افتخار
1 محمود رحیمی ورپشتی تاسیس یا بنیان گزاری یک سستاد یا موسسه یا مرکز
2 نیما عریضی دریافت گرانت ملی و یا بین المللی
3 نیما عریضی دریافت گرانت ملی و یا بین المللی
4 سحر بهزاد مسئولیت در دانشگاه های خارج از کشور و یا نهادهای ملی و بین المللی
5 سحر بهزاد سایر
6 شهرزاد شهیدی کسب رتبه استادی در دانشگاه های داخل یا خارج از کشور
7 مهدی عباسی جندانی جایزه یا لوح تقدیر از رئیس دانشگاه یا استانی