افتخارات

برای مشاهده جزئیات افتخار روی عنوان آن کلیک کنید.


ردیف تصویر نام و نام خانوادگی عنوان افتخار
1 محمود رحیمی ورپشتی تاسیس یا بنیان گزاری یک سستاد یا موسسه یا مرکز
2 نیما عریضی دریافت گرانت ملی و یا بین المللی
3 نیما عریضی دریافت گرانت ملی و یا بین المللی