previous pauseresume next

ما را خبردار کنید!

در این قسمت می توانید خبرهایی از افتخارات دانش آموختگان ، reunion ها و هر خبری که مربوط به دانش آموختگان دانشکده می باشد را به ما اعلام کنید تا به منظور اطلاع رسانی در سایت دانش آموختگان و یا دیگر سایت های دانشگاه قرار بگیرد.لطفا بدین منظور فرم زیر را نکمیل نمایید.